หน้าหลักFAQการเคลมสินค้า

การเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า KINGSTON ONLINE คลิกดูรายละเอียดที่นี่

1. เป็นผลิตภัณฑ์ของจริงเท่านั้น

2. สิ่งที่ต้องมีคือ void รับประกันสินค้า ของบริษัท อเมริกัน เบสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. การรับประกันสินค้า จะรับประกันสินค้าที่เสีย หรือผิดพลาดจากระบบการทำงานของสินค้าที่ออกจากโรงงานเท่านั้น

4. สินค้าต้องไม่เสียหายจากการใช้งานผิดวิธี / ใช้งานไม่ถูกต้อง ตลอดจนการแก้ไขดัดแปลงสินค้า

5. การรับประกันสินค้าจะ ไม่ครอบคลุมถึง

- ความเสียหายอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ, การขนส่ง, การใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้อย่างไม่เหมาะสม

- การปรับปรุงซ่อมแซม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ฯ

- ชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย เช่น ไหม้, แตก , หัก ,บิ่น, เป็นสนิม ฯลฯ

6. ระยะเวลาในการส่งเคลมสินค้า
รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ